Ubisoft poprawia sporo rzeczy w For Honor. Oto lista

Zobaczcie, jakie błędy poprawiono w grze Ubisoftu.

Patch 1.17 do For Honor pojawił się niedawno na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One i jeśli lubicie zagłębiać się w detale każdej aktualizacji, zerknijcie na poniższą listę.

Najnowszy update wprowadza sporo usprawnień dla naszych wojowników, likwiduje błędy na mapach, interfejsie czy w Wojnie Frakcji.

Patch 1.17 do For Honor – lista zmian:

Wojownicy

Szamanka

 • Zmniejszono możliwości namierzania przeciwnika „głodu drapieżnika”, „łaski drapieżnika” oraz „furii dzikiego kota”.

Komentarz deweloperów: dzięki tej zmianie chcemy poprawić sytuacje, w których szamanka namierza wroga znajdującego za rogiem. 

 • Zwiększono koszt anulowania „głodu drapieżnika”, „łaski drapieżnika” oraz „furii dzikiego kota” do bezczynności z 10 do 24 pkt. kondycji.
 • Zmniejszono czas na anulowanie „głodu drapieżnika”, „łaski drapieżnika” oraz „furii dzikiego kota” o 100 ms.

Komentarz deweloperów: efektem powyższej zmiany powinna być konieczność wykonywania bardziej przemyślanych ruchów.

 • Zmniejszono nieznacznie zasięg ataku „głodu drapieżnika” i „łaski drapieżnika”.

Komentarz deweloperów: powyższa zmiana zmniejsza szanse szamanki na trafienie wycofującego się wroga. Dotychczas efekt wizualny po wykonaniu tych ataków wskazywał na pudło, jednak liczyły się jako trafione.

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego efekt „głodu drapieżnika” wyglądał niewłaściwie podczas trafiania wroga, który nie reagował.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego szamanka nie była w stanie z sukcesem odbijać ciosów zewnętrznych napastników.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego efekt wizualny „kruczego dziobu” nie był odpowiednio zsynchronizowany, jeśli cios został wykonany po uniku wroga.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego dla postaci szamanki nie były odtwarzane żadne dźwięki po zrzuceniu jej z wysokości.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego „głód drapieżnika” wywoływał efekt szybowania w powietrzu, jeśli jego celem był wróg wytrącony z równowagi.
 • Poprawiono dźwięki egzekucji szamanki.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego dla słabych i silnych ataków szamanki nie były odtwarzane dźwięki podczas uderzania żołnierzy.

Aramusha

 • Naprawiono brakującą animację zmyłki alternatywnego gwałtownego wiatru.
 • Poprawiono animację parady, tak aby wyglądała na bardziej responsywną.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego wrogowie mogli parować silny atak aramushy podczas przełamania gardy.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego cios „dzwonek” nie był prawidłowo przerywany w efekcie zderzeń.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego dla postaci aramushy nie były odtwarzane żadne dźwięki po zrzuceniu go z wysokości.

Ogólne

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego żołnierze zabijani ciosami w serii mogli nieprawidłowo przerwać i odepchnąć swojego zabójcę. Problem ten nie został naprawiony dla centuriona – poprawka będzie wprowadzona w przyszłej aktualizacji.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego postacie „ogłuszone” talentami „światło wiatry”, „kiai” i „pułapka ogłuszająca” nie mogły wykonywać uników.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracze nie mieli czasem możliwości wejścia po drabinach.

Pogromca

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego dla pogromcy odgrywana była niewłaściwa animacja śmierci w efekcie zrzucenia na kolce.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego dla pogromcy odgrywana była niewłaściwa animacja śmierci w przypadku zabójstwa po wytrąceniu go z równowagi.

Egzekutor

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego rzut z prawej egzekutora był nieprawidłowo przerywany, kiedy zrzucał wroga z wysokości. Poprawka ta uniemożliwia też wykonanie takiego zrzutu zbyt wcześnie i naprawia błąd, w efekcie którego sytuacja taka sprawiała, że egzekutor upuszczał dar.

Drengr

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego rzut z prawej, lewej lub przerzut drengra był nieprawidłowo przerywany, kiedy zrzucał wroga z wysokości. Poprawka ta uniemożliwia też wykonanie takiego zrzutu zbyt wcześnie i naprawia błąd, w efekcie którego sytuacja taka sprawiała, że drengr upuszczał dar.

Dróttinn

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego „miażdżąca szarża” nie trafiała prawidłowo celów w kampanii.

Poprawki „miażdżącej szarży” dróttinna:

 • Wprowadzono modyfikacje detekcji kolizji w celu poprawy namierzania celu oraz okna czasowego na wykonanie uniku przez wroga.
 • Zwiększono koszt kondycji do 20 pkt. Spudłowana „miażdżąca szarża” będzie kosztować 40 pkt. kondycji.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego obrażenia zadawane przez ataki wykonywane bez namierzania nie były takie same jak ich wersje podczas namierzania wrogów.

Walkiria

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego egzekucja „Bez dotykania” była niedostępna.

Shinobi

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego wróg spadał z wysokości, jeśli shinobi wykonał w takiej sytuacji chwyt.

Centurion

 • Koszt w kondycji dźgnięcia wykonanego po silnym ciosie kończącym wynosi teraz prawidłowo 12 pkt. kondycji (wcześniej 16), kiedy używany jest po „lwich kłach” lub „lwim ugryzieniu”.

Gladiator

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego atak kłujący gladiatora był oznaczony jako słaby cios, podczas gdy powinien być atakiem wręcz.

Gàidheal

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego rzut w dowolnym kierunku gàidheala powodował nieprawidłowe zderzenie, kiedy zrzucał wroga z wysokości. Poprawka ta uniemożliwia też wykonanie takiego zrzutu zbyt wcześnie i naprawia błąd, w efekcie którego sytuacja taka sprawiała, że gàidheal upuszczał dar.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego postać przesuwała się w lewo podczas wykonywania silnego ataku w postawie ofensywnej.

Trybut

 • Naprawiono błędy związane z desynchronizacją animacji podczas chwytania daru.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracze nie byli w stanie podnieść daru, kiedy w obszarze interakcji znajdował się czekający na wskrzeszenie członek drużyny. Teraz istnieje możliwość wyboru preferowanej akcji poprzez skierowanie kamery w odpowiednią stronę.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracze mogli zostać zablokowani przy ołtarzach.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego efekty wizualne błogosławieństw nie były wyświetlane w przypadku SI, której miejsce zajmują gracze.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego aktywne wzmocnienie ołtarza nie było przyznawane graczom dołączającym do trwających niestandardowych rozgrywek trybutu.

SI

Przewężenie

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego postacie SI mogły zostawać zablokowane na linach zjazdowych.

Turniej

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego po wyświetleniu ekranu rankingu gracz mógł zostać przekierowany do menu głównego zamiast lobby gry.

Online

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego po migracji hosta w sesji PvP gracze mogli zostać przekierowani do sesji PvSI.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracze mogli stracić możliwość powrotu do matchmakingu po opuszczeniu rozgrywki przez przywódcę oraz podążającą za nim resztę grupy.

Mapy

Stocznia

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego na mapie nie były odgrywane wszystkie dźwięki otoczenia.

Warta

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego w chwili rozpoczęcia rozgrywki eliminacji kamera skierowana była w niewłaściwym kierunku.

Przewężenie

 • Usunięto pewne strzały na moście w okolicy punktu do przejęcia A.
 • Dodano brakujące dźwięki podczas filmu wprowadzającego.

Miasto targowe

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego sceneria tła ulegała zmianie w chwili zakończenia rozgrywki.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego postacie SI zbyt wcześnie zeskakiwały z liny zjazdowej.

Personalizacja

 • Dodano brakujący trzeci wzór dla wszystkich strojów drengra.
 • Dodano brakujący efekt dźwiękowy efektów shugokiego „Ciemność” i „Nietoperze” podczas bezczynności.
 • Usunięto efekt dźwiękowy efektu „Dym” shugokiego (odtwarzany był efekt stroju z maską „Czaszka”).
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego egzekucje zakupione w pakietach nie były automatycznie przypisywane do przycisków.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego efekty, egzekucje i gesty nie posiadały efektów dźwiękowych na podglądzie w menu personalizacji postaci.

Wojna Frakcji

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego ranga frakcji, obok liczby wojsk na terytorium, nie była wyświetlana na podglądzie wybranego obszaru.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego wiadomość o wygaśnięciu sztandaru wojennego była wyświetlana dwukrotnie w przypadku posiadania aktywnego widoku taktycznego i zmiany frakcji.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego ikona sztandaru wojennego nie ulegała aktualizacji po zmianie frakcji przy wybranym froncie i umieszczeniu sztandaru, kiedy aktywny był widok taktyczny.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego miniatury głowni strażnika z sezonu 4 były wyświetlane z przesunięciem.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego elementy interfejsu nachodziły na siebie podczas wyboru turnieju pojedynkowego.
 • Naprawiono błąd powiadomienia podczas rekrutacji szamanki.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego dla pakietu egzekutora z sezonu 1 wyświetlana była postać pogromcy.
 • Dodano film samouczka na temat trybutu.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego podpowiedzi kontrolera nie zostawały zaktualizowane o zmiany wprowadzane podczas gry.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego ikony przycisków egzekucji nie ulegały zmianie, jeśli układ kontrolera został zmieniony bezpośrednio po ostatnim ciosie.

Xbox One

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego klient pozostawał na pustej mapie świata po akceptacji zaproszenia od hosta na ekranie nagród za rundę sezonu.

PC

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego jeśli podczas meczu niestandardowego dwóch graczy znajdowało się w tej samej grupie, lecz innych drużynach, wyświetlane były nieprawidłowe ikony prywatności czatu tekstowego.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego przypisania egzekucji 3 i 4 zostawały automatycznie usunięte po usunięciu przypisań klawiszy dla egzekucji 1 i 2.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego funkcja wyjścia sprintem z trybu gardy pozostawała aktywna nawet jeśli przełączanie namierzania zostało wyłączone.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego egzekucje 3 i 4 zostawały przypisane do domyślnych klawiszy nawet jeśli wybrano inne.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego podczas przeglądania schematów kontrolera dla przycisków PS4 wyświetlane były ikony podpowiedzi zarówno PS4, jak i Xbox One.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego efekt letterbox nie był aktywny w przypadku pewnych ekranów menu na ekranach 21:9.

Darek Madejski

Darek Madejski

Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.