Ubisoft robi porządki w For Honor. Zobaczcie, co się zmieniło

Sporo poprawek.

Patch 1.18 do For Honor został udostępniony kilka dni temu, lecz dopiero teraz na oficjalnej stronie gry pojawiła się pełna lista zmian po polsku. Jeśli zatem chcecie ogarnąć wszystkie poprawki, zapraszamy do przeglądania poniższej listy.

Dajcie znać, czy jeszcze bawicie się przy For Honor!

Patch 1.18 do For Honor – lista zmian:

Wojownicy:

Wszystkie postacie

 • Naprawiono wiele instancji lekkich zmyłek i tzw. flickerów dla ciosów, przełamania gardy oraz uników przy opóźnieniu poniżej 100 ms.

Komentarz deweloperów: mamy nadzieję, iż dzięki konsekwentnemu usuwaniu możliwości wykonywania lekkich zmyłek związane z nimi nadużycia przestaną być obecne w grze, jako że wynik zależy od opóźnienia między użytkownikiem a celem.

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego w przypadku ekstremalnie szybkiej reakcji gracze mogli unikać pewnej śmierci, będąc zrzucanymi z wysokości. Problem dotyczył wyłącznie niektórych krawędzi.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracze chybiali atakiem z zeskoku, jeśli wróg był wytrącony z równowagi.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego rzut przerywał akcję wykonującego go użytkownika (nadal moż jednak przerywać innym graczom na swojej drodze).
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracz mógł wykonać zmyłkę przełamania gardy, szybko wyprowadzając silny atak po zablokowaniu ciosu wroga.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego na obszarze interakcji istniał konflikt między aktywacją obiektu, z którym można wejść w interakcję, a możliwością wskrzeszenia członka drużyny.

Rozjemczyni

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego atak strefowy mógł być bardzo trudny do zablokowania, jeśli wykonano jego zmyłkę w trybie zemsty.

Pogromca

 • Zmniejszono możliwości namierzające ataku ze sprintu.
 • Naprawiono problem związany z clippingiem egzekucji „Garota” wykonywanej przez pogromczynię.

Egzekutor

 • Zmniejszono możliwości namierzające przeszywającej szarży.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego cel egzekutora nie spadał z wysokości, jeśli zostawał uderzony zewnętrznym popchnięciem podczas przeszywającej szarży lub przeszywającej riposty.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego ciało wroga unosiło się w powietrzu po dokonaniu na nim egzekucji „Szeroki zamach”.

Dróttinn

 • Zmniejszono możliwości namierzające ataku ze sprintu i ataku ze skoku.
 • Naprawiono problem związany z automatycznym wskrzeszeniem po śmierci z powodu uderzenia z balisty.

Walkiria

 • Szarża z tarczą walkirii może teraz zostać anulowana poprzez usunięcie namierzania.

Shugoki

 • Wyposażenie ze statystyką odporności na osłabienie ma teraz wpływ na ogłuszenie wywoływane przez cios głową.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego „zgubny grom” nie był przerywany przez blok ostrzem aramushy lub jakikolwiek inny cios zapewniający postawę nieprzerywalności.

Orochi

 • Szarża burz orochiego może teraz zostać anulowana poprzez usunięcie namierzania.

Shinobi

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego shinobi nie reinicjalizował szarży po jakimkolwiek ciosie, jeśli wciąż trzymano przycisk silnego ataku. Teraz szarża shinobiego działa w kwestii sterowania tak samo, jak np. szarża pogromcy.
 • Shinobi jest teraz wrażliwy na przełamanie gardy w ciągu ostatnich 400 ms (zamiast 200) podczas odzyskiwania postawy po kopnięciu z przewrotu do przodu.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego shinobi mógł wykonać „deszcz sierpów” na sojuszniku.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego po rozpoczęciu powalenia, a następnie namierzeniu celu przed samym trafieniem efektem było przerwanie zamiast wytrącenia z równowagi.
 • Zmniejszono możliwości namierzające powalenia.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego możliwe było korzystanie z supersprintu bez zużywania kondycji przez krótki czas.
 • Zaktualizowano animację supersprintu i naprawiono pewne problemy widoczne przy przechodzeniu ze sprintu do supersprintu podczas wchodzenia po schodach.

Centurion

 • Zmniejszono możliwości namierzające „orlej furii” i „orlich szponów”.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego żołnierze przerywali działania centuriona, kiedy atakował ich bez namierzania.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego centurion mógł wykonać lekką zmyłkę, przechodząc z przełamania gardy do „fuscina ictus”.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego doładowane dźgnięcie nie powalało wrogów.
 • Dodano brakujący efekt dźwiękowy wyciągania miecza przez centuriona podczas ciosu kończącego niebędącego egzekucją.

Gladiator

 • Zmniejszono możliwości namierzające ataku ze sprintu i ciosu pod publikę.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego uderzenie trafiało wroga bez kontaktu, jeśli ten uniknął „skołowania” zbyt wcześnie.

Gàidheal

 • Dodano brakujący efekt dźwiękowy fomoriańskiego kopnięcia.

Szamanka

 • Usunięto właściwość postawy nieprzerywalności podczas pierwszych 100 ms „łaski drapieżnika”. Cios ten będzie teraz prawidłowo przerywany, jeśli inny gracz uderzy ofiarę w ciągu 100 ms po użyciu go.
 • Wróg wstający po „łasce drapieżnika” może teraz aktywować zemstę 300 ms wcześniej po ugryzieniu i 500 ms wcześniej, jeśli wstał po ciosie z zewnątrz.
 • Dla szamanki uderzonej w ostatniej fazie wstawania podczas „łaski drapieżnika” (po ugryzieniu) odtwarzana jest regularna animacja zamiast wersji specjalnej używanej, zanim jeszcze wstanie.
 • Ugryzienie podczas „łaski drapieżnika” nie jest dłużej liczone jako słaby atak na liście ostatnich ciosów wyświetlanej w informacjach o zabójcy.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego możliwe było użycie „łaski drapieżnika” na wrogu, który niedawno zginął.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego „łaska drapieżnika” miała wpływ na nieprawidłowy odczyt akcji, kiedy przeciwnik krwawił.
 • Po wyczerpaniu kondycji szamanka nie może dłużej wykonać uniku lub przełamania gardy w przypadku silnego ciosu kończącego.
 • Zamieniono priorytet anulowania silnego ciosu kończącego – teraz przełamanie gardy posiada wyższy priorytet niż unik, co powinno zredukować miganie ikony.
 • Naprawiono błąd animacji występujący podczas wykonywania zmyłek silnych ataków z doskoku.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego efekt dźwiękowy był nadal odtwarzany po anulowaniu drugiego silnego ataku.

Aramusha

 • Zwiększono obrażenia „uwolnionej furii” z 25 do 30 pkt.
 • Dodano właściwość postawy nieprzerywalności do „uwolnionej furii”.
 • Zwiększono obrażenia „bliźniaczych żmii” z 35 do 40 pkt.
 • Zwiększono obrażenia „dzwonka” z 10 do 15 pkt.
 • Zwiększono obrażenia w kondycji „dzwonka” z 10 do 20 pkt.
 • Zwiększono obrażenia podstawowego silnego ataku z boku z 25 do 30 pkt.
 • Zmniejszono czas trwania fazy początkowej podstawowego silnego ciosu z góry z 700 do 600 ms.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego aramusha nie zostawał wytrącony z równowagi, kiedy wróg w trybie zemsty parował jego „bliźniacze żmije”.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego możliwe było przełamanie gardy podczas słabego ataku z prawej.

Mapy

Wikińska wioska

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego pułapka z beczek nie dokonywała egzekucji szamanki i aramushy.

Trybut:

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego ataki sprzymierzeńców mogły powodować upuszczenie flagi.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego działania graczy były możliwe do przerwania, kiedy przeciwnik dokonywał interakcji z darem.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracze mogli dokonywać interakcji z darem po umieszczeniu go na ołtarzu.
 • Dodano brakujący efekt dźwiękowy podczas fazy odliczania do zwycięstwa.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego efekty dźwiękowe interakcji były nadal odtwarzane po przerwaniu.

Turniej pojedynkowy

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego podczas dołączania do meczu z menu przydzielania wojsk pewne elementy interfejsu oraz dźwiękowe pozostawały obecne aż do chwili pojawienia się ekranu przygotowania do rozgrywki.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego interfejs matchmakingu turniejowego znikał po pojawieniu się błędu związanego z upływem czasu matchmakingu.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego po rozgrywce zakończonej remisem wyświetlana była informacja o awansie w rankingu.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego opcja wyboru następnej mapy pozostawała na ekranie po zakończeniu turnieju.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego kara za wyjście z rozgrywki zostawała aktywowana po opuszczeniu turnieju, gdy gracz został wyeliminowany w fazie kwalifikacji.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego pewne elementy lobby turnieju pozostawały na ekranie po porzuceniu turnieju.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego podczas matchmakingu wyświetlana była nieprawidłowa liczba graczy.

Wojna Frakcji

 • Dodano informację o sposobie zdobycia wojsk na ekranie nagród po zakończonej rozgrywce.

Komentarz deweloperów: użytkownicy zyskują wojska na podstawie długości rozgrywki oraz osiągniętego wyniku w porównaniu do wyników wszystkich innych graczy w obydwu drużynach. Informacje te są teraz widoczne po najechaniu na ikonę wojsk na ekranie wyświetlanym po zakończeniu meczu.

 • Dodano ikony pogody ponad ikonami i nazwami terytoriów.
 • Dodano wiadomość o odizolowanym terytorium oraz stolicy w celu wyjaśnienia, iż obszary niepołączone ze stolicą zostaną przejęte przez inną frakcję po zakończeniu danej bitwy.
 • Dodano ikonę w celu podkreślenia informacji o wybranej przez gracza frakcji.

Interfejs

 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracze mogli dołączyć do trwającej rozgrywki i pozostać zablokowanymi w widoku taktycznym przez cały czas jej trwania.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego gracz nie był przekierowywany do listy gier wydarzenia po naciśnięciu przycisku powrotu w widoku taktycznym Wojny Frakcji po otwarciu go z ww. listy.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego informacje na mapie nie były prawidłowo wyświetlane podczas rozgrywek w niektórych trybach.

PC:

Wybór jakości dynamicznych odbić

 • Zamieniono aktualną opcję włączania/wyłączania opcji dynamicznych odbić na kilka dostępnych ustawień: wyłączone, niskie, średnie, wysokie i ultra.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego wybór uruchamiania gry w oknie lub oknie bez ramki powodował, iż po jej rozpoczęciu nie było ono aktywne.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego podczas modyfikowania ustawień gry pytanie o zastosowanie zmian nie było wyświetlane, jeśli gracz przeszedł z menu opcji bezpośrednio do zakładki społeczności.
 • Zaktualizowano obszar kliknięcia myszą dla zmiany zakładek w pojedynku, potyczce i listach gier wydarzenia.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego miniatury wyposażenia wyświetlały wcześniejszy sprzęt podczas korzystania z grabieży za pomocą klawiatury i myszy.
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego podczas przełączania między opcjami „auto” i „PS4” dla ustawienia ikon sterowania wyświetlana była niewłaściwa ikona przycisku zamknięcia, jeśli podłączony był kontroler Xbox 360 (i na odwrót).
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego postacie popremierowe nie zostawały poprawnie odblokowane, jeśli dokonano zakupu za pomocą klawiatury i myszy (pojawiało się drugie okno z opcją odblokowania).
 • Naprawiono błąd, w efekcie którego przycisk rekrutacji nie działał, jeśli klikano go za pomocą myszy w menu personalizacji postaci.

Darek Madejski

Darek Madejski

Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.