Nowa historia w uniwersum Minecrafta. Miecz Herobrine’a dziś ma swoją premierę!

Nowa historia w uniwersum Minecrafta. Miecz Herobrine’a dziś ma swoją premierę!
Newsy

Wartka akcja, młodzieżowy klimat i potężny przeciwnik. Gotowi na spotkanie z Czerwonym Królem?

Miecz Herobrine’a jest pierwszą na polskim rynku książką, która wyszła spod pióra Jima Anotsu. Autor przenosi czytelników do niezwykle popularnego i lubianego przez wielu graczy uniwersum Minecrafta, wciągając wszystkich w wir niesamowitych i zaskakujących wydarzeń.

Miecz Herobrine’a właśnie dzisiaj (26 października) debiutuje na polskim rynku za sprawą wydawnictwa Pascal. Serwis PlanetaGracza.pl – patron medialny książki – zachęca wszystkich fanów Minecrafta do zapoznania się z nową opowieścią w Overworldzie!

Miecz Herobrine’a przedstawia historię piętnastoletniego Artura, który po pierwsze nie cierpi wszystkiego co jest związane z Minecraftem, a po drugie nie znosi zajmowania się młodszą siostrą Mallu. Dziewczynka jest z kolei zakochana w kwadratowym świecie gry i najchętniej grałaby w nią bez żadnej przerwy. Pewnego dnia Mallu – za sprawą tajemniczej dyskietki – zostanie wciągnięta do Overworldu! Artur rusza na ratunek siostrze i tak rozpoczyna się przygoda, którą, mamy nadzieję, zapamiętacie na bardzo długo.

Już początek opowieści jest bardzo intrygujący:

Nie­bie­ski ekran. Zero. Je­dyn­ka. Zero. Je­dyn­ka. Bia­łe cy­fry… i nic wię­cej. Ar­tur i Mal­lu spojrze­li na sie­bie. Może po pro­stu za­in­fe­ko­wa­li kom­pu­ter ja­kimś su­per­wi­ru­sem.

Jesz­cze kil­ka zgrzyt­nięć, jak gdy­by pro­ce­sor prze­twa­rzał za dużo da­nych jed­no­cze­śnie. Wię­cej zgrzy­tów i trza­sków.

– Wy­łącz to! – krzyk­nął Ar­tur. – Na­tych­miast to wy­łącz!

Jesz­cze wię­cej cyfr i dźwię­ków.

– Prze­cież pró­bu­ję! – od­po­wie­dzia­ła mu Mal­lu, z ca­łej siły przy­ci­ska­jąc gu­zik za­si­la­nia. Nie po­dzia­ła­ło. Cy­fry spa­da­ły po ekra­nie jak praw­dzi­wy deszcz nie­zro­zu­mia­łych zna­ków.

Już mia­ła wy­cią­gnąć ka­bel z gniazd­ka, kie­dy na­gle, w ułam­ku se­kun­dy, sy­tu­acja ule­gła zmia­nie. Ale kie­dy wszyst­ko idzie nie tak, uła­mek se­kun­dy może trwać wiecz­ność.

Aby wrócić do domu, rodzeństwo musi stoczyć prawdziwą walkę z creeperami, endermanami i zombie. Ale jest coś jeszcze… Ich jedyną nadzieją na wydostanie się ze świata Minecrafta jest wypełnienie dawnego proroctwa – tylko oni mogą uratować Overworld i nie dopuścić do powrotu najpodlejszej istoty, jaka kiedykolwiek tam się pojawiła – Herobrine’a. Muszą odnaleźć Diamentowy Miecz i pokonać Czerwonego Króla:

– Pragnę jedynie dostać miecz, który pokonał Herobrine’a – zaproponował Czerwony Król. Z jego głosu biła stanowczość i bezwzględność. Artur spodziewał się, że będzie chciał czegoś w zamian za odesłanie ich do domu, ale nigdy by się nie domyślił, że nieprzyjaciel wysunie taką propozycję.

– Ten sam miecz, którego z pewnością zamierzaliście użyć przeciwko mnie.

Jak potoczą się losy Artura i Mallu? Dowiecie się z książki Miecz Herobrine’a!

Miecz Herobrine’a - Jim Anotsu
Miecz Herobrine’a – Jim Anotsu

Wyłączenie odpowiedzialności: Książka nie jest autoryzowana, sponsorowana, zatwierdzona oraz napisana na licencji Mojang AB, Microsoft Corp. ani żadnego podmiotu posiadającego prawa do używania nazwy lub praw autorskich do gry Minecraft. Minecraft jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Mojang Synergies AB.

Źródło: Materiał powstał we współpracy z wydawnictwem Pascal

Udostępnij:

Podobne artykuły

Zobacz wszystkie